อาจารย์ประจำหลักสูตร

"อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว
"

อาจารย์มารุดิศ วชิรโกเมน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกต ภูมิสายดร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ขันแก้ว มาพรม
อาจารย์อนุจิตร ภูมิพันธ์
อาจารย์อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ
อาจารย์ประมวล เทพดู่
อาจารย์สิริวิวัฒน์ ละตา
อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า ล้อมในเมือง
อาจารย์ชาติวิรุทธ์ ภัทรสุเมธี
อาจารย์มัติ ศรีหล้า
อาจารย์สำเร็จ สารมาคม

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - industrial@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000014124
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
24
27
252
13725
807
879
14124
© 2020 Industrial Arts , RMU. All rights reserved.