อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

"อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร"

อาจารย์ประมุข บุญศิลป์
ประธานหลักสูตร

  • ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • ค.อ.บ. ศิลปกรรมอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล วชิรโกเมน
กรรมการหลักสูตร
  • กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
  • ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ (เคมี)
อาจารย์ธรรมนูญ พัดมะนา
กรรมการหลักสูตร
  • ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • ศษ.บ. ออกแบบประยุกต์ศิลป์
อาจารย์มารุดิศ วชิรโกเมน
กรรมการหลักสูตร
  • วท.ม. สื่อนฤมิต
  • วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สราวุฒิ ดาแก้ว
กรรมการหลักสูตร

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - industrial@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000014110
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
10
27
238
13725
793
879
14110
© 2020 Industrial Arts , RMU. All rights reserved.